Personlig profil

Forskning

Dr. Pınar Dinç is an Associate Professor in Political Science and holds a Ph.D. in Political Science from the Department of Government at the London School of Economics. Her research interests lie in the areas of nationalism, ethnicity, social movements, memory, diaspora, and the conflict-environment nexus in the Middle East and beyond. She is a Senior Lecturer at the Department of Political Science and a researcher at the Centre for Advanced Middle Eastern Studies. Since September 2023, she has been leading the interdisciplinary Exploring Conflict-Environment Interactions for Sustainable Development and Conservation Project, ECO-Syria, which is funded by the Strategic Research Area: The Middle East in the Contemporary World (MECW) at the Centre for Advanced Middle Eastern Studies, Lund University.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pinar Dinc är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren