Foto av Pol Campos

Pol Campos

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I am an Assistant Professor of Economics and Tore Browaldh Scholar at Lund University. I was a postdoc at the University of Copenhagen between 2020-2022, and I received my PhD in Lund in 2020.

 

I am an applied microeconomist who uses field experiments, lab experiments, and theory to investigate issues related to education, health, and behavioral economics. I am especially interested in studying how incentives and reference points affect people's decision-making, such as studying harder or taking a COVID-19 vaccine. In a second strand of research, I study how heterogeneity in preferences can explain heterogeneity in behavior.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pol Campos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren