Foto av Pontus Nordenfelt

Pontus Nordenfelt

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Bakteriella infektioner är ett stort globalt hälsoproblem och mer detaljerad kunskap om värd-bakterieinteraktioner är nödvändiga för att kunna bemöta den ökande antibiotikaresistensen. Nordenfelt-labbet använder unik biosensorteknologi tillsammans med avancerad videomikroskopi och bildanalystekniker för att studera tidiga värd-bakterieinteraktioner. Den molekylära sammansättningen av bakterier och människoceller analyseras och relateras till varandra på en nivå av enskilda bakterier, och möjliggör en direkt koppling mellan receptoraktivitet och antalet molekyler vid varje interaktionsyta. Med denna information är det möjligt att börja klarlägga den molekylära basen för de första stegen av bakteriell patogenes. Det övergripande målet för forskningen är att genom bättre förståelse på den molekylära nivån öppna upp nya mål för antibakteriella behandlingar och diagnostik.   

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infektionsmedicin
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Datorseende och robotik (autonoma system)
 • Cellbiologi
 • Biofysik
 • Bioinformatik och systembiologi

Nyckelord

 • Infektionsbiologi
 • Molekylär imaging
 • Antikroppar
 • Integriner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pontus Nordenfelt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren