Foto av Pontus Nordenfelt

Pontus Nordenfelt

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Nordenfelt Lab är intresserad av samspelet mellan mänskliga celler och deras miljö och cellbiologin som styr resultatet av dessa interaktioner. Det kan vara immunceller som försöker hitta sin väg till att invadera bakterier och virus eller cancerceller som migrerar ut ur en tumör. Ytmolekyler, morfologi och biomekaniska krafter styr dessa interaktioner. Antikroppar, komplementsystemet och de cellulära receptorerna som reglerar signalering, såsom Fc-receptorer och integriner, är naturliga komponenter att studera. Eftersom det är komplexa system att studera, utvecklar labbet kontinuerligt ny teknik för att förbättra forskningens möjligheter och kvalitet. Resultaten från forskningen syftar till att förbättra vår förståelse samt introducera nya diagnostiska och behandlingsalternativ för infektioner och cancer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infektionsmedicin
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Datorseende och robotik (autonoma system)
 • Cellbiologi
 • Biofysik
 • Bioinformatik och systembiologi

Fria nyckelord

 • Infektionsbiologi
 • Molekylär imaging
 • Antikroppar
 • Integriner

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren