Foto av Pontus Roldin

Pontus Roldin

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning studerar jag olika processer som leder till bilding av nya aerosolpartiklar i atmosfären och hur aerosolpartiklar påverkar molnen, klimatet och luftkvaliten. Jag utvecklar och använder kemi-transportmodellen ADCHEM (2D-Lagrangian model for Aerosol Dynamics, gas-phase CHEMistry and radiative transfer, Roldin et al., ACP, 11, 5867–5896, 2011) och aerosoldynamikmodellen ADCHAM (Aerosol dynamics, gas- and particle-phase chemistry kinetic multilayer model for laboratory CHAMber studies) (Roldin et al., ACP, 14, 7953–7993, 2014).  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturresursteknik
 • Geovetenskap och miljövetenskap

Fria nyckelord

 • aerosoldynamik
 • atmosfärskemi
 • sekundär organisk aerosol
 • atmosfärsmodellering
 • luftföroreningar och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Pontus Roldin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren