Inget foto av Priscilla Solano

Priscilla Solano

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Migration
  • Humanitarism och mänskliga rättigheter
  • Civilsamhället och sociala rörelser

Min forskning kretsar kring migrationsstyrt humanitärt bistånd som organiseras av det civila samhället och internationella organisationer. Mitt internationella postdoktorsprojekt, som finansieras av Vetenskapsrådet, utforskar de olika aktörernas bidrag och förståelse, deras praxis och sociala relationer under olika moraliska ramar för gästfrihet när det gäller strävan efter humanitarism och mänskliga rättigheter i Sverige. Under detta projekt kommer jag att vara baserad vid både Sociologiska institutionen i Lund och Centre for Migration and Development vid Princeton University.

Undervisning

Jag undervisar på både kandidat- och masternivå i ämnen såsom socialpolitik, migration och utveckling och metod och är också samordnare för BIDS-programmet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Priscilla Solano är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren