Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Qi Shi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Chemistry

Engineering