Qian Guo

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research interests include information security, cryptography, and cryptographic implementations. Now I am focusing on (i) the practical aspects of post-quantum cryptography and (ii) the connections between cryptography and machine learning -- such as employing machine learning in side-channel attacks and homomorphic encryption for secure (privacy-preserving) machine learning. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Datavetenskap (datalogi)
  • Datorsystem
  • Kommunikationssystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Qian Guo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren