Personlig profil

Forskning

The aim of my research is to understand the environmental trade-offs of economic policy interventions targeting the increase of biomass production for biofuels in Swedish agricultural land. I combine different modelling tools and impact assessment frameworks to compare the impacts of pesticide and fertiliser applications under relevant economic scenarios.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Miljöledning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Raül López I Losada är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren