Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

In my research, I take an ethnographic approach to analysing health policy, particuarly at a global level. 

My current project focusses on Sweden's relationship with the World Health Organization (WHO). I have also carried out research on violence against health care in humanitarian crises. My PhD is in social anthropology from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Undervisning

I teach on the courses Introduction to Scandinavian Culture and Society and Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine.  I also teach and supervise students on the Master's of Applied Cultural Analysis

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Etnologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rachel Irwin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren