Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

In my research I take an ethnographic approach to analysing health policy, particuarly at a global level. 

My main project is on Sweden's role in global health. I have also carried out research on reproductive health policy and on violence against health care in humanitarian crises. My PhD is in social anthropology from the London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Undervisning

I am the course convenor for Health, Power and Culture (Hälsa, makt och kultur) and for Society, Risk and Health (Samhälle, risk och hälsa)

I also teach on the course Cultural Perspectives on Health, Lifestyle and Medicine, and teach and supervise students on the Master's of Applied Cultural Analysis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Etnologi
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rachel Irwin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren