Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focuses on the atomic-scale characterization of semiconductor nanostructures, including analysis of the atomic surface structure, resulting local electronic properties, the chemical and structural composition of interfaces, and in-situ studies of such nanostructure properties during device operation.

With scanning probe techniques like scanning tunneling microscopy and spectroscopy (STM/S) or conductive atomic force microscopy (AFM), the atomic structure and resulting electronic properties of nanowire surfaces are investigated, including local effects at nanowire heterostructures consisting of different materials or crystal structure. From AFM and STM/S studies on individually contacted nanowires, we explore the interplay between local surface structure and electrical device performance for nanowire devices like tunnel diodes or solar cells.

In addition, I am using a complementary toolbox of X-ray based microscopy and spectroscopy techniques at the MAX IV laboratory and other synchrotron facilities, for investigating the structure and chemical composition of surfaces and interfaces, e.g. doping profiles of individual nanowires or shallow interfaces of nanowire transistors with dielectric thin films. These techniques include X-ray Photoemission Spectroscopy (XPS) at ultrahigh vacuum or near-ambient conditions, angular resolved XPS (ARPES), hard X-ray Photoemission Spectroscopy (HAXPES), and Photoemission electron microscopy (PEEM). Also here, we develop approaches for operando studies of semiconductor devices.

I am strongly involved in the NanoLund Center of Nanoscience.

Undervisning

I am responsible for the course Scanning Probe Microsocpy (FYST42/FAFN30/NAFY004), together with Jan Knudsen, for M.Sc. and Ph.D. students of both Science and Engineering faculties.

I am also teaching in the course Analysis at the nanoscale (KASF15/FYSD21).

Furthermore, I am supervising Bachelor and Master theses in the area of surface and interface characterization of semiconductor nanostructures.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Nanoteknik
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rainer Timm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren