Foto av Ralf Denzer

Ralf Denzer

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Research topics:

 • Nonlinear Continuum Mechanics
 • Phase-field fracture
 • Material Modelling
 • Coupled Problems / Smart Materials
 • Computational Mechanics / Nonlinear Finite Elements

Undervisning

 • Engineering Mechanics: Teknisk mekanik(FHLA05, 7.5 credits).
 • Finite Element Method: Finita elementmetoden (FHLF20, 7.5 credits).
 • Machine Learning in Computational Mechanics: askininlärning i beräkningsmekanik (FHLN40, 7.5 credits, starting VT 2024, lp4)
 • Contact Mechanics: (Ph.D. course, FHL015F, 7.5 credits).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ralf Denzer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren