Foto av Ralf Denzer

Ralf Denzer

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Research topics:

  • Coupled Problems / Smart Materials
  • Nonlinear Continuum Mechanics
  • Material Modelling
  • Computational Mechanics / Nonlinear Finite Elements

Undervisning

  • Engineering Mechanics: Teknisk mekanik(FHLA05, 7.5 credits).
  • Finite Element Method: Finita elementmetoden (FHLF20, 7.5 credits).
  • Fracture Mechanics - Advanced Course: Brottmekanik, fortsättningskurs (FHLN25, 7.5 credits)
  • Contact Mechanics: (Ph.D. course, FHL015F, 7.5 credits).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ralf Denzer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren