Foto av Ramesh Saagi

Ramesh Saagi

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My research work mainly focuses on modelling and control of urban wastewater systems.We work with various aspects of modelling, monitoring and control of wastewater treatment plants and urban sewer networks. I am also involved in various activities in the International Water Association (IWA) as management committee member of specialist group on Instrumentation, Control and Automation (ICA) as well as the working group on Hybrid Modelling. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenbehandling
  • Annan naturresursteknik
  • Annan kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ramesh Saagi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren