Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a PhD student at the Department of Economic History at Lund University. My research concerns past and contemporary migration waves from Syria and Lebanon. I use census and survey data to study migrant self-selection, labour market performance, and how stressors such as conflict and economic crises affect migrants in the long term. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Nationalekonomi
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rami Zalfou är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler