Foto av Ramin Massoumi

Ramin Massoumi

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dagens medicinska cancerbehandling behöver förbättras för att tumörcellerna kan bekämpas mer effektivt samtidigt som biverkningarna hålls nere. För att lyckas behövs det skräddarsydda och individuell anpassade behandlingar. Syftet med vår studie är att studera nya molekyler som kan hämma spridning och tillväxt av tumörceller. Genom målsökande behandling har vi utvecklat en grupp läkemedel som känner igen och inaktiverar ett protein som är involverat i tumörcellernas tillväxt och spridning. De tumörtyper som vår molekyl kan påverka är cancerceller från bröst, prostata, kolon och hud. Dessa är de vanligaste cancerformerna i Sverige och världen. Därför finns det ett stort behov av att utveckla ett nytt läkemedel, som kan bota eller förlänga överlevnaden hos dessa patienter. Förhoppningen är att resultat från antitumör behandling i djur kan leda till kliniska studier och utveckling av nya läkemedel.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Små molekyler
  • Djurmodeller

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ramin Massoumi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren