Ranyta Yusran

Doktorand

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ranyta Yusran är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences