Foto av Rashmi Prasad

Rashmi Prasad

Docent, Forskare, Principal Investigator

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rashmi Prasad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry