Rasmus Borgquist

Knuten till universitetet, Docent, Överläkare, Enhetsansvarig för Cardiac Devices, SUS Lund

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fria nyckelord

  • Cardiac device
  • Cardiac Resynchronization Therapy
  • Implantable defibrillator
  • Pacemaker
  • Electrophysiology
  • Heart failure
  • Electrocardiography

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rasmus Borgquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren