Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Interests: Global and Local Silicon Cycling, Stable and Radioactive Si Isotopes, Natural Abundance and Isotopic Fractionation of Si, Production and Dissolution of Biogenic Silica, Reverse Weathering Processes, Silica Authigenesis, Pore Water Systems and Sediment Sorption Capacities.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rebecca Pickering är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren