Foto av Rebecca Selberg

Rebecca Selberg

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arbetsmiljöfrågor, politisk ekonomi, offentlig sektor, sjukvårdens funktionssätt, genusstudier, intersektionalitet, kvalitativa metoder (särskilt institutionell etnografi och extended case studies), social reproduktionsteori samt kopplingen mellan samhälle, hälsa och medicin. 

 

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom genusvetenskap. 

Jag har undervisat i kvantitativa metoder, kvalitativa metoder och mixed methods på alla nivåer inom samhällsvetenskap. Min undervisning på teorikurser har ofta fokus på materialistiska eller perspektiv, intersektionella perspektiv, makt och politisk ekonomi. 

Jag handleder på såväl kandidat- som masternivå. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Nyckelord

 • Gender
 • Class
 • Political Economy
 • Organization
 • Femininity
 • Social change
 • Welfare state
 • Intersectionality
 • Work
 • Inequality
 • Critical theory

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rebecca Selberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren