Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand på heltid vid Medicinska fakulteten i forskargruppen Active and Healthy Ageing och knuten till CASE- Center for Ageing and Supportive Environments. Mitt forskningsarbete är en del av projektet Register RELOC-AGE, där jag kommer att använda svenska befolkningsregister för att studera vilken roll inomhus- och utomhusmiljöer har för hälsan under åldrandeprocessen. Min huvudhandledare är docent Giedre Gefenaite medan prof. Susanne Iwarsson och prof. Jonas Björk är mina bihandledare.

Yrkesarbete

Jag arbetade tidigare som tandhygienist mellan 2013–2020 och avslutade en magisterexamen i folkhälsa 2022. Jag har undersökt skilsmässorisk för föräldrar med barn med ryggmärgsbråck som en del av medicinska fakultetens sommarforskarskola och mitt examensarbete undersökte preventivmedelsanvändning för kvinnor med ryggmärgsbråck. Båda studierna använde svenska befolkningsregisterdata.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Miljömedicin och yrkesmedicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Regina Mtutu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren