Foto av Rhiannon Pugh

Rhiannon Pugh

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research interests include: regional economic development; economic geographies of weaker, post-industrial and peripheral regions; the roles of universities in regional development; gender perspectives within economic geography.

I am currently working on a three year project funded by the research agency FORMAS studying innovation policy in the far northern peripheries of Sweden and Scotland. This project aims to explore the barriers and opportunities to enhance sustainable and inclusive economic development through innovation in peripheral areas, and also to enhannce our understanding of such regions within economic geography. 

I am handling editor of the early career section of the journal Regional Studies, Regional Science and co co-ordinator of the research network on gender and regional studies, funded by the Regional Studies Association

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rhiannon Pugh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren