Foto av Richard Croneberg

Richard Croneberg

Juris doktor i finansrätt, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Richard Croneberg är juris doktor i finansrätt. Han disputerade år 2021 och arbetar som lärare och forskare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Richards forskning berör generella skatteflyktsregler ur ett komparativt perspektiv.

Undervisning

Richard Croneberg undervisar på juristprogrammets grundkurs i skatterätt.

Samverkan

Sedan 2015 ingår Richard i den tvärvetenskapliga miljön för skatterätt, Lunds skatteakademi, i vilken han tillsammans med docent Axel Hilling och docent Maria Hilling anordnar seminarier kring aktuella skatterättsliga spörsmål.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridicum
  • Skatterätt
  • Inkomstskatt
  • Skatteflykt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Richard Croneberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler