Foto av Richard Kolnby

Richard Kolnby

Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är anställd på Teaterhögskolan i malmö som Rörelselärare med inriktning scenisk gestaltning sedan 2002. 

Jag undervisar i diverse rutiner såsom Balans, Slagsmålsträning, dans, kontaktimprovisation, avslappning samt grundläggande fysisk träning som har en gemensam strävan mot ökad kroppsmedvetenhet, styrka, smidighet samt scenisk uthållighet. Just kroppsmedvetenhet är en förutsättning för att göra medvetna val i det sceniska arbetet.

Utöver den egna rörelseundervisningen samarbetar jag med röstämnet och scenframställningsämnet i ett pedagogiska team där min roll är att integrera erfarenheterna från mitt ämne in i det sceniska arbetet avseende medvetna fysiska val och uttryck. 

Vid sidan av min undervisning är jag ansvarig för översiktsplanering och schemaplanering för skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan och sitter även  som ledamot i institutionsstyrelsen.

 

 

Forskning

Min forskning använder jag i dagsläget till att fördjupa min undervisning genom att  tydliggöra den pedagogiska bågen och på bästa sätt möjliggöra övergången från rörelseundervisning till huvudämnet scenframställning.

Min forskning sker huvudsakligen  i praktiken tillsammans med studenterna och den kunskap vi tillsammans skapar. Med hjälp av utvärderingar, samtal och praktiska moment strävar jag efter effektivisera undervisningen.

Den fråga som just nu är aktuell är hur jag bättre kan hitta vägar att effektivisera individens lärande i ett gruppsammanhang. Hur bäst utnyttja denna form?

Jag uppdaterar och reviderar min undervisning varje termin utifrån ovanstående frågeställning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Nyckelord

  • Orest metoden

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Richard Kolnby är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler