Personlig profil

Forskning

Researcher interested in control theory, electrical power systems and mathematics. Please see my personal website to follow my research activities:

  • https://www.richardpates.com/research/

Undervisning

Please see my YouTube channel or my personal website to follow my teaching activities:

  • https://www.youtube.com/@richard_pates
  • https://www.richardpates.com/teaching/

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Richard Pates är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren