Foto av Riikka Kyrö

Riikka Kyrö

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Riikka has some 18 years of experience in the real estate field, both in academia and the industry. Motivated by the substantial environmental impact of the built environment, Riikka is passionate about bringing research findings into action. Her current research focuses on circular economy in the built environment, including solutions related to sharing and adaptation of buildings to new uses. She is part of the management team for the newly established LTH profile area Circular Building Sector. 

Undervisning

Riikka has experience with first, second and third cycle teaching and supervision at LTH, Aalto University (FIN), and in continuous education. Her studies in Higher Education pedagogy have sparked an interest to try out different student-centered methods in Real Estate teaching. At LTH, she is responsible for the courses VFTF40 Business for the Built Environment, VFTN60 Real Estate Business, and VFTN65 Methods in Real Estate Economics and Management (shared course responsibility).

Riikka acts as the Director of Doctoral Studies at the Division of Real Estate Science.

Forskningsgenomslag

DSc Kyrö is a member of the LTH Campus Board. The key task of the Board is to develop a new campus plan towards 2050.

Riikka is the Editor-in-Chief for the Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research (NJSR) since 2016.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Byggproduktion
 • Miljöledning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Riikka Kyrö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren