Foto av Rikard Bengtsson

Rikard Bengtsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

  • Civilt försvar
  • Europeisk säkerhetspolitik
  • Global politisk ordning
  • Global politisk ekonomi

Pågående forskning

Rikard Bengtssons forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Fyra

sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil:

- Nya förutsättningar för utvecklingen av ett modernt civilt försvar.

- Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa (EU-integrationens dynamik, EU:s externa relationer, Östersjösamarbete och den transatlantiska länken) och alltmer även Asien.

- Den globala politiska ordningen, med särskilt fokus på global tyngdpunktsförskjutning, multilateralism, institutionell dynamik, regionalisering och normutveckling.

- Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Statsvetenskap
  • Globaliseringsstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren