Foto av Rikard Bengtsson

Rikard Bengtsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

 • Civilt försvar
 • Europeisk säkerhetspolitik
 • Global politisk ordning
 • Global politisk ekonomi

Pågående forskning

Rikard Bengtssons forskar huvudsakligen om säkerhetspolitik och internationella relationer. Fyra

sammanflätade områden definierar hans forskningsprofil:

- Nya förutsättningar för utvecklingen av ett modernt civilt försvar.

- Regionalt samarbete och regional säkerhet, med särskilt fokus på Europa (EU-integrationens dynamik, EU:s externa relationer, Östersjösamarbete och den transatlantiska länken) och alltmer även Asien.

- Den globala politiska ordningen, med särskilt fokus på global tyngdpunktsförskjutning, multilateralism, institutionell dynamik, regionalisering och normutveckling.

- Global politisk ekonomi, med särskilt fokus på global och regional handel, utvecklingsfrågor samt strategiska flöden och beroendeförhållanden.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Statsvetenskap
 • Globaliseringsstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren