Inget foto av Rikard Linnér

Rikard Linnér

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Linnér är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi