Foto av Rikard Loman

Rikard Loman

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Loman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities