Foto av Rikard Schönström

Rikard Schönström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är för närvarande sysselsatt med ett forskningsprojekt som jag har kallat ”Den litterära gesten”. Projektet är inspirerat av moderna teorier kring performativitet, pragmatisk lingvistik och kognitiv semantik men bygger även vidare på ett resonemang kring den teatrala gesten i min bok En försmak av framtiden. Bertolt Brecht och det konkreta (2003). I centrum står en analys av gestiken och bruket av citat i Bertolt Brechts och Kurt Weills opera Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. I anslutning till projektet har jag under senare år hållit ett flertal föredrag vid internationella konferenser. Målsättningen är att projektet ska resultera i en bok utgiven på engelska.

 

Tillsammans med professor Margareta Petersson vid Linnéuniversitet har jag nyligen avslutat redigeringen av ett stort litteraturhistoriskt verk med titeln Nordens litteratur. Boken publicerades på Studentlitteratur i juni 2017. Syftet har varit att för första gången studera de nordiska ländernas och minoritetskulturernas respektive litterära traditioner som en sammanhängande berättelse. Själv bidrar jag med tre längre kapitel i boken: ett om 1700-talets litteratur, ett om det moderna genombrottets litteratur och ett om den nordiska litteraturens betydelse för världslitteraturen.

 

Vid sidan av min forskning är jag verksam som administrativ ledare för Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS). Tillsammans med mina kolleger vid centret arrangerade jag i juni 2017 en stor internationell konferens kallad Rethinking Scandinavia vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. För tillfället planerar jag och mina medarbetare vid CSS ett omfattande internationellt forskningsprojekt med titeln Nordic World Literature.

 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rikard Schönström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren