Foto av Robert Collin

Robert Collin

Säkerhetssamordnare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Robert arbetade med laserdiagnostik i tillämpade projekt, framförallt inom gasturbinområdet. Projekten tillhörde forskningsprogram som Cecost och Turbokraft och var via dessa kopplade till gasturbinindustrin (Siemens och GKN Aerospace Engine Systems Sweden). Robert var också involverad i arbetet med Lunds högtrycksbrännarrigg avsedd för halvindustriella tillämpningar för optisk undersökning av gasturbinförbränning. Robert arbetar idag som säkerhetssamordnare med inriktning exportkontroll och säkerhetsskydd.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Övrig annan teknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert Collin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler