Foto av Robert Jablonowski

Robert Jablonowski

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

My main research focus is on cardiovascular pathophysiology in patients with diabetes, specifically focused on coronary microvascular dysfunction and acute coronary syndrome. The research line includes studies on patients with diabetes both with and without known cardiovascular disease and we also use a large animal model of infarct/reperfusion to understand the pathophysiology behind acute coronary syndrome.

To increase our understanding of the coronary microvasculature in patients with diabetes, I combine advanced cardiac magnetic resonance imaging at rest and pharmacological stress as well as cellular analyses of endothelial progenitor cells cultivated from peripheral blood together with collaborators.

Our overall aim is to identify new potential therapeutic targets that prevents coronary microvascular disease from developing into coronary artery disease and thereby improving prognosis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert Jablonowski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren