Personlig profil

Forskning

Jag är intresserad av att förstå hur väljare bildar politiska åsikter och om väljarna beter sig enligt deras uttalade preferenser och attityder. Jag använder mig av insikter från politisk psykologi och ekonomi i mitt arbete. Jag använder mig mest av kvantitativa metoder och tekniker som till exempel undersökning och naturliga experiment samt kvantitativa textanalytiska metoder. Jag har också ett intresse för normativ politisk teori.

Mitt arbete har publicerats i tidskrifter som British Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Scientific Reports och Psychological Science. 

Jag fungerar för närvarande som medredaktör för tidskrifterna Politisk psykologi och Forskning och politik. Jag är också en del av Independent Research Fund Denmark.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert Klemmensen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren