Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Byggproduktion
 • Husbyggnad
 • Miljöanalys och bygginformationsteknik
 • Annan materialteknik

Fria nyckelord

 • Betong
 • Simulering
 • Modellering
 • Produktivitet
 • Betongbyggande
 • Produktionsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren