Foto av Robert Willim

Robert Willim

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskare och lärare i digitala kulturer och etnologi. Även verksam som konstnär 

Ett återkommande spår i min forskning är hur föreställningsvärldar står i relation till digitala kulturer, materialitet och upplevelser av plats.  

För några år sedan arbetade jag med konceptet Industrial Cool, vilket innebär de sätt varpå industri estetiseras i samband med föreställningar om det postindustriella samhället. Detta har jag sedan utvecklat för att undersöka föreställningar om förfall och levande materialitet.

Kopplingar mellan kulturanalys och konstnärlig verksamhet är centrala för mitt arbete. Jag driver därför flera projekt där konst kopplas till forskningsfrågor, och där konstverken används som ”art probes” vilka kan omvandla koncept i min forskning.

Konstnärligt arbete

I create works that explore imaginaries, media and experiences of place, landscape, nature and technology. My art is positioned in the borderland next to my practices as a cultural analyst and a scholar of digital cultures, and I use my research to spur artistic concepts and to explore the interplay between representation and evocation. The artworks have often emanated from research questions and are subsequently used as something I call art probes. These are "instruments of evocation" used to engender inspiration and material for further research.

I work in several media, primarily using digital tools. The works are often based on the development and transmutation of concepts.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert Willim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler