Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är fokuserad på numerisk modellering av olika flöden. Först forskade jag om roterande flöden (med och utan förbränning). Jag är intresserad dessutom av aeroakustik och vindturbin-relaterade flöden också. Nyligen började jag forska om modellering av nedisning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Strömningsmekanik och akustik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robert-Zoltán Szász är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren