Inget foto av Roberta Colonna Dahlman

Roberta Colonna Dahlman

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag har lagt fram en sammanläggningsavhandling med ett antal studier om predikater som uttrycker propositionella attityder. Närmare bestämt, handlar mitt avhandlingsarbete om följande forskningsteman: komplementatorer och underordnade satser; presupposition; faktiva predikater; language attrition. Titeln på min avhandling är: Studies on Factivity, Complementation, and Propositional Attitudes.
Jag började mitt arbete med en undersökning om ett fenomen som är typiskt i min egen dialekt från södra Italien (Gallipolino): underordnade finita satser som inleds av två olika komplementatorer. I mitt paper föreslår jag en analys som erbjuder en djupare förståelse av huvudsatspredikaternas semantik.
För närvarande, undersöker jag predikatet ’veta’ (använt i tredje person singular ’han/hon vet’) och dess faktivitet. Jag använder mig av data på italienska och på engelska. Inom lingvistiken antas KNOW vara ett faktivt predikat. Några senare studier har dock visat att icke-faktiva användningar av ‘knows’ förekommer i språket. Min hypotes är att engelskans ’knows’ och italienskans ’sa’ kan ha olika betydelser beroende på kontexten, d.v.s. de är polysemiska ord. I min avhandling har jag utforskat hur denna polysemi hos italienskans 'sa' påverkar syntaxen. I min senaste forskning har jag testat hypotesen att 'sa' är polysemiskt med ett experiment genomfört tillsammans med Joost van de Weijer (Lunds universitet) och inom ramen för en anställning som postdoktor vid Stockholms universitet (september 2017 - januari 2020) har jag utforskat frågan om huruvida det italienska ordet 'sa' kan jämföras med motsvarande ord på andra språk.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roberta Colonna Dahlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler