Personlig profil

Forskning

I am an evolutionary biologist interested in how development effects phenotypic evolution, particularly the developmental origins of complex phenotypes. During my undergrad I was broadly trained in ecology but gradually focused more and more on evolution. During my masters I learned to study evolution from a more developmental point of view which is how I continue to study it today. I am particularly interested in how a better understanding of cell type development and evolution can help us understand how higher level phenotypes evolve.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Utvecklingsbiologi
  • Genetik
  • Cellbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robin Pranter är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren