Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am interested in equilibration processes in strongly interacting systems, particularly ultra-relativistic collisions of heavy nuclei, with a specific focus on implementing an effective kinetic field theory for such collisions in the event generator SHERPA.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Robin Törnkvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren