Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar kring de neurokognitiva grunderna för samspelet mellan ögonrörelser, uppmärksamhet, minnessystem, mentala bilder, kognition, kommunikation och lärande. För att studera dessa områden använder jag i huvudsak eye-tracking och pupillometri som forskningstekniker. Mina forskningsintressen omfattar skapandet och återkallandet av episodiska minnen; mentala bilder; kognitiv kontroll och minnesselektion; eventsegmentering; narrativa resonemang, kognition och minne.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fria nyckelord

  • minne
  • kognition
  • ögonrörelsemätningar
  • pupillometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roger Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren