Inget foto av Roger Johansson

Roger Johansson

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har haft fokus på historiedidaktik och modern kulturanalytisk socialhistoria. Vad jag velat förstå är hur vi använder och brukar historia för att förstå oss själva och vår omvärld. Metodiskt har förmedling och gestaltning av historia, särskilt uppmärksammats vilket syns i min doktorsavhandling där jag följer kampen historien till en av de mest dramatiska händelserna i svensk historia – skotten i Ådalen 1931 eller i exempelvis publikationer om historia och film, exempelvis ”Företagsarkivet och filmen: Bara ben och fantastiska maskiner”; i historia som konst och monument, ”Kampen om rummet. Monument som representationer av våld. Spår av ett våldsamt förflutet”.

Forskningen har förutom i Sverige bedrivits på Grönland 2000 -, England samt under 2005 – 2006 i USA, Michigan State University om Första Maj i USA 1880-2006. Vidare har lokalhistoria varit en tydlig forskningsambition som publicerats i bl.a. Gå till historien: tolv vandringar för dig som vill upptäcka Malmö (också översatt till arabiska); Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna. Jag har också varit författare till den Nationella utvärderingen av historia för årskurs 9, NU03, samt med muntlig historia och forsningscirklar som bl.a. publicerats i boken, Husrannsakan hos chefen, och andra Handelsberättelser från Malmö.

Sedan min anställning vid lärarutbildningen 1993 har jag varit studierektor inom olika områden med fokus på att utveckla forskning. Är aktiv i flera europeiska nätverk kring historia/didaktik/undervisning

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Didaktik
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roger Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren