Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
 • Teknik och teknologier
 • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

 • Arbetsmiljö
 • eHälsa, Telemedicin, Allmänmedicin, Sjukhem
 • Sjukvård
 • Digitalisering
 • Digitala lösningar i hemsjukvård
 • Organisation och ledarskap
 • Interaktionsdesign
 • Human Factors

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roger Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren