Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

The long-term goal of my research is to contribute with scientifically sound and robust knowledge that will advance occupational health research and serve to improve individual and collective health, well-being and productivity. The research is often conducted in interdisciplinary alliances with fellow researchers from other academic disciplines.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roger Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler