Roland Andersson

Professor, överläkare

Personlig profil

Forskning

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer; PC) orsakar vart 4:e dödsfall i cancer och prognosen är att det kommer att utgöra 2:a orsak om inga genombrott göres. Majoriteten av patienterna har lokalt avancerad eller metastatisk sjukdom. Behandlingssvaret på cellgiftsbehandling har varit dåligt.

Projektet syftar till att identifiera nya diagnostiska biomarkörer genom masspektrometri-baserad proteinsekvensiering, inte minst riktad mot riskgrupper där traditionell diagnostik (t ex CT, MR) har svårt att identifiera tumören. Befintlig tumörmarkör (CA19-9) är inte tillräckligt specifik. Målet är att identifiera målprotein specifikt associerade med PC i större patientkohorter och förväntar oss utveckling av ett proteinbaserat test för tidig PC-diagnostik. Med ny identifikation av tumörspecifika biomarkörer i cancervävnad (både cancerceller och stroma) kommer också möjligheterna till riktad och tumörspecifik behandling att öka.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Bukspottkörtelcancer

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roland Andersson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren