Foto av Roland Paulsen

Roland Paulsen

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
 • Företagsekonomi

Fria nyckelord

 • Arbetsmarknad
 • Arbetssamhället
 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetets mening
 • Sociologisk teori
 • Organisationsteori
 • Critical Management Studies
 • Kritisk teori

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren