Inget foto av Rolf Johannesson

Rolf Johannesson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rolf Johannesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Matematik