Inget foto av Rolf Johannesson

Rolf Johannesson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rolf Johannesson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Mathematics

Computer Science