Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hematologi
 • Pediatrik
 • Klinisk medicin

Fria nyckelord

 • Hematologi
 • pediatrik
 • hemofili
 • trombos
 • blödarsjuka
 • blödningssjukdom
 • Anemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rolf Ljung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren