Rolf Lood

Forskare

Personlig profil

Forskning

Experimentell Infektionsmedicin innefattar både positiva och negativa aspekter av mikrobiell närvaro:

 • Gynnsamma bakterier

Vi är alla koloniserade med en mängd olika bakterier, men är oftast friska. Kan specifika gynnsamma bakterier bidra till detta? Vi undersöker effekten av bakterier (probiotika) samt bakteriella protein i att upprätthålla vår hälsa.

 • Avdödning av bakterier

Gruppen undersöker nya experimentella sätt att behandla infektioner, genom predatoriska bakterier, bakteriofager och fagenzym.

 • Antibiotikaresistens

Vi undersöker biologin bakom, och nya sätt att motverka, spridning av mobila genetiska element (e.g. fager), som bidrar till antibiotikaresistenta bakteriella infektioner.

Gruppen fokuserar på translationell forskning, och samarbetar med läkare, kemister, ingenjörer, matematiker, genetiker, bioteknologer, biomedicinare, evolutionsbiologer, samt har ett brett samarbete med industriella partners; arbetandes både med grundforskning och tillämpad forskning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infektionsmedicin
 • Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)
 • Dermatologi och venereologi
 • Mikrobiologi inom det medicinska området
 • Mikrobiologi
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rolf Lood är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren