Foto av Roman Pasechnik

Roman Pasechnik

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Undervisning

Currently, I teach three courses at the Department of Astronomy and Theoretical Physics: Classical Mechanics (FYTN09), Cosmology and Astroparticle Physucs (FYTN11) and Introduction to Quantum Field Theory (FYTN10). Besides, I supervise bachelor, master and doctoral students.

Yrkesarbete

I am a Master programme coordinator in theoretical particle physics and an organiser of science coffee seminars (joint between theoretical and experimental particle physics groups) at our department.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik
  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roman Pasechnik är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren