Foto av Ron Eyerman

Ron Eyerman

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Ron Eyerman är professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet 1985 och har varit professor i Växjö, Uppsala och Köpenhamn. Han är för närvarande professor vid Yale University där han också är meddirektör för Center for Cultural Sociology. Han är författare till flera nyligen utgivna böcker, bland annat Music and Social Movements and Cultural Trauma och Cultural Trauma and Collective Identity. Han intresserar sig bland annat för kulturell teori och teori om sociala rörelser, kritisk teori, kulturstudier och konstsociologi.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ron Eyerman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren